Perpetuum logo bez tagline

Edukacja dzieci i dorosłych

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja Kreatywnej Edukacji działa od 2006 roku w Bydgoszczy.

Misją Fundacji jest stanie na straży naturalnego, pełnego, harmonijnego rozwoju dziecka jako osoby.

Szacunek do dziecka jako osoby, indywidualne podejście oraz otwartość na różne rodzaje edukacji (w tym edukację nieformalną) uznajemy za niezbędne do realizacji naszych zamierzeń.

Z tego powodu Fundacja podjęła się stworzenia sieci placówek edukacyjnych Perpetuum Mobile i jest ich organem prowadzącym.

Placówki edukacyjne Fundacji Kreatywnej Edukacji

Perpetuum Mobile

Perpetuum Mobile to:

żłobek/ opiekun dzienny – miejsce opieki nad dziećmi, która ma za zadanie pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi,

przedszkole – miejsce twórczego rozwoju dla najmłodszych,

szkoła podstawowa – miejsce, w którym realizujemy zajęcia zgodnie z podstawą programową, a jednocześnie wdrażamy autorski program edukacyjny,

Manufaktura Umiejętności – miejsce edukacji pozaformalnej, w którym dzieci rozwijają swoje pasje: muzyczne, plastyczne, taneczne, językowe, historyczne, kulinarne i wiele innych

Nasze wartości

Prowadzenie kreatywnej edukacji

Oferujemy zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania. Realizujemy projekty finansowane ze środków zewnętrznych (np. Manufaktura Umiejętności). Jesteśmy otwarci na różne rodzaje edukacji (w tym edukację nieformalną).

Rozwijanie wrażliwości

Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka. Wspólnie budujemy społeczność ludzi wrażliwych na innych, którą rozwijamy dbając o relacje. Kontakty rówieśnicze między uczniami oparte są na szacunku.

Kształtowanie systemu wartości

Szacunek do siebie i innych osób jest dla nas bardzo ważny. Uczymy też troski o zasoby kultury, krzewimy system wartości uniwersalnych.

Nasz zespół