Perpetuum logo bez tagline
Placówki edukacyjne fundacji
kreatywnej edukacji

Perpetuum Mobile

Nasze wartości

Kreatywna edukacja

Oferujemy dodatkowe zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania. Realizujemy projekty finansowane ze środków zewnętrznych (np. Manufaktura Umiejętności). Jesteśmy otwarci na różne rodzaje edukacji (w tym edukację nieformalną).

Rozwijanie wrażliwości

Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka. Wspólnie budujemy społeczność ludzi wrażliwych na innych, którą rozwijamy dbając o relacje. Kontakty równieśnicze między uczniami oparte są na szacunku.

Kształtowanie systemu wartości

Szacunek do siebie i innych osób jest dla nas bardzo ważny. Uczymy też troski o zasoby kultury, krzewimy system wartości uniwersalnych.

Aktualności

06 lutego 2024

Drzwi Otwarte na Mińskiej 15 już 29.02.2024

04 lutego 2024

Placówki Perpetuum Mobile – Rok Jubileuszowy 2024

04 lutego 2024

Zapraszamy do Naszego Liceum!

Blog

22 grudnia, 2023

Nowe, nasze Liceum Perpetuum Mobile!

2 listopada, 2023

Indywidualne podejście do uczniów w Fundacji Kreatywnej Edukacji

11 października, 2023

(D)ocenianie działań uczniów kluczem do budowania ich motywacji