Perpetuum logo bez tagline

Szkoła szyta na miarę: odkryj potencjał Twojego dziecka

Szkoła szyta na miarę: odkryj potencjał Twojego dziecka. Perpetuum Mobile, to prywatna placówka edukacyjna, która stawia na indywidualny rozwój każdego ucznia.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym dzieci mogą odkrywać swoje pasje, rozwijać talenty i zdobywać wiedzę w sposób dostosowany do ich potrzeb.

Autorski program edukacyjny
Podstawą naszej edukacji jest autorski program nauczania, który ściśle odpowiada podstawom programowym. Dzięki temu nasi uczniowie zdobywają solidną wiedzę i umiejętności wymagane do dalszej edukacji i rozwoju. Jednocześnie program jest elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Małe grupy i indywidualne podejście
Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, co pozwala na większą indywidualizację nauczania. Nauczyciele mają czas na poznanie każdego ucznia, jego mocnych stron i wyzwań, a także dostosowanie nauczania do jego tempa i potrzeb.

Rozwój wszechstronny
W naszej szkole dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale również o inne sfery życia dziecka. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych, konstrukcyjnych i sportowych. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które pozwalają dzieciom odkrywać swoje pasje i talenty.

Atmosfera szacunku i bezpieczeństwa
W szkole panuje ciepła i przyjazna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku. Dbamy o to, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo, co sprzyja ich dobremu samopoczuciu i efektywnej nauce.

Współpraca ze społecznością
Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i lokalną społecznością. Organizujemy wspólne wydarzenia, warsztaty i projekty, które integrują społeczność szkolną i wzmacniają więzi między ludźmi.

Edukacja domowa
Oferujemy również wsparcie dla rodzin, które wybrały edukację domową. Nasi doświadczeni nauczyciele pomagają w planowaniu edukacji dziecka, doborze materiałów dydaktycznych i ocenie postępów w nauce.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

  • Indywidualne podejście: Dbamy o to, aby każde dziecko rozwijało się w swoim tempie i zgodnie z własnymi potrzebami.
  • Autorski program nauczania: Zapewniamy solidną wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową.
  • Małe grupy: Gwarantują indywidualizację nauczania i większą opiekę nauczyciela.
  • Rozwój wszechstronny: Kształtujemy nie tylko umysł, ale również inne sfery życia dziecka.
  • Atmosfera szacunku: Dbamy o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo naszych uczniów.
  • Współpraca ze społecznością: Tworzymy zintegrowaną społeczność szkolną.
  • Wsparcie dla edukacji domowej: Pomagamy rodzinom w planowaniu edukacji domowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły i odkrycia potencjału Twojego dziecka!