Perpetuum logo bez tagline

Rodzice-Rodzicom: Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem!

Zapraszamy Was do przeprowadzenia warsztatów lub wygłoszenia pogadanki na dowolny temat, który jest dla Was ważny w kontekście wychowania i rozwoju Waszych dzieci. Może to dotyczyć:

 • Efektywnych metod nauki
 • Rozwiązywania konfliktów i budowania relacji z dziećmi
 • Dbania o zdrowie psychiczne dzieci
 • Ochrony środowiska i ekologicznego życia
 • Innych tematów, które są dla Was istotne

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Tytuł warsztatu/wystąpienia

  Zapotrzebowanie (miejsce, sprzęt, zakupy)

  Dodatkowe informacje (ilość osób, wiek, czas trwania etc.)