Perpetuum logo bez tagline
/
/
„Fedon” jako przykład alternatywnej metody uczenia filozofii w szkole

„Fedon” jako przykład alternatywnej metody uczenia filozofii w szkole

28 grudnia 2022
IwonaP

Dzięki Antoniemu Torzewskiemu, młodzież z placówek edukacyjnych Perpetuum Mobile miała okazję wziąć udział w niezwykłym projekcie.

Przedstawia namalowany las jako symbol poszukiwania, wchodzenia w głąb siebie.

„Fedon” to dzieło filozoficzne Platona. Dotyczy sytuacji osadzenia Sokratesa w więzieniu i skazania go na śmierć. Ukazuje dowody na nieśmiertelność duszy i stosunek Sokratesa do śmierci.

Dzięki nauczycielowi filozofii, Antoniemu Torzewskiemu, młodzież z placówek edukacyjnych Perpetuum Mobile Fundacji Kreatywnej Edukacji miała okazję wziąć udział w niezwykłym projekcie. Antoni Torzewski jest wykładowcą na Uniwersytet Szczecińskim, a w Perpetuum Mobile uczy filozofii. Poprzez kręcenie filmów, przybliżających ostatnie chwile życia Sokratesa, uczniowie uczyli się filozofii, zadawania pytań o rzeczy ważne i szukania na nie odpowiedzi. Materiał jest wspólnym dziełem uczniów i ich nauczyciela.

„Fedon” był prezentowany podczas międzynarodowej konferencji “Edukacja, Ciało, Pismo”, której organizatorem była Fundacja Kultury Pozytywka. Partnerami konferencji byli: Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Pedagogiczny UW. Konferencja odbyła się w dniach 13-17 grudnia 2022 w Młynach Rothera w Bydgoszczy.

„Fedon” został zaprezentowany jako przykład edukacji włączającej, w której uczniowie uczą się poprzez działanie. Aktywna, twórcza postawa nauczyciela nie jest dla nich wyrocznią, lecz źródłem inspiracji. Ostatecznym celem tak pojmowanego podejścia do edukacji jest improwizacja i samodzielne odkrywanie Sokratesa w każdym z nas. Tym, co na trwałe pozostaje z uczniami są emocje i uczucia, które towarzyszyły realizacji projektu, a nie wyuczone cytaty czy treści. Dzięki temu Sokrates idzie z nimi dalej przez świat, wzbogaca ich.

Zachęcamy do popularyzowania takiej formy edukacji. Dziękujemy Antoniemu Torzewskiemu za twórczą pracę z naszymi uczniami i ciekawy wykład „Alternatywne metody uczenia filozofii w szkole podstawowej” podczas konferencji.

Udostępnij:

Ostatnio na Blogu

Ostatnio w Perpetuum Mobile: