Perpetuum logo bez tagline

Opowieść wigilijna wg Dickensa

23 grudnia 2022
IwonaP

Zapraszamy do wigilijnej gordonowskiej uczy muzyczno-słownej z Fundacją Kreatywnej Edukacji.

Pierwszy z rysunków przedstawia ducha Marleya, odwiedzającego siedzącego przy kominku Scrooge'a

Teoria nauczania muzyki prof. E.E. Gordona ma swój praktyczny wymiar w muzycznych dziełach, które tworzymy wspólnie z najmłodszymi. Zachęcamy dzieci do muzykowania poprzez zaangażowanie do współpracy nie tylko świetnych muzyków, ale przede wszystkim – znakomitych pedagogów, którzy wiedzą jak pracować z dziećmi, by w pełni rozwijać ich talenty.

Nie chodzi przy tym o zdolność do powtarzania, lecz o umiejętność tworzenia. Trzeba pracować z uczniami tak, by sami chcieli i potrafili improwizować. Wymaga to uruchomienia w nich niczym nieskrępowanej swobody, pasji i wiary w ich możliwości. Uczyliśmy się tego przez lata i w tym duchu uczymy też kolejne pokolenia gordonowców.

Jednocześnie, nie tylko uczymy, ale też podejmujemy wysiłek tworzenia swoich małych gordonowskich dzieł. Tutaj trzeba pasję dzieci nagrać, połączyć z pasją dorosłych, do tego dochodzi montaż i produkcja.

Tym razem na warsztat wzięliśmy opowiadanie Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna”. Uczniowie samodzielnie zinterpretowali tekst, tak by był dla nich w pełni zrozumiały.

Włączyliśmy do pracy zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i przedszkolaki. Wszyscy są wychowankami placówek edukacyjnych Perpetuum Mobile Fundacji Kreatywnej Edukacji.

Zapraszamy do wigilijnej gordonowskiej uczy muzyczno-słownej z Fundacją Kreatywnej Edukacji. Słuchowisko jest dziełem wychowanków placówek edukacyjnych Perpetuum Mobile Fundacji Kreatywnej Edukacji, muzyków z Fundacji Kreatywnej Edukacji i Polskiego Towarzystwa Edwina Elliasa Gordona. Projekt był współfinansowany przez miasto Bydgoszcz.

Jako bonus do naszego nagrania wrzucamy oryginalne rysunki z pierwszego wydania „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa z 1843 roku, autorska Johna Leecha. Prawa autorskie do tych rysunków już wygasły, są one zatem dostępne dla wszystkich. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z oryginałem to znaleźliśmy go na stronie Gutenberga.

Udostępnij:

Ostatnio na Blogu

Ostatnio w Perpetuum Mobile:

Galeria