Perpetuum logo bez tagline

Ilona Czabańska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Po ukończeniu studiów pedagogicznych Ilona Czabańska rozpoczęła pracę w placówce, w której dominowało tradycyjne i formalne podejście do edukacji, jednak ta praca nie dawała jej pełnej satysfakcji. Interesowało ją kreatywne podejście do edukacji, dające możliwość naturalnego i swobodnego kontaktu z dziećmi. Dużą inspiracją stała się książka A.S Neill ,,Summerhill” opowiadająca o pierwszej takiej szkole w Anglii, nazywanej ,,szkołą wolnych ludzi”. Podobną atmosferę znalazła w placówkach Fundacji Kreatywnej Edukacji, której podstawą jest demokratyczna społeczność tworzona przez uczniów i zgrany team pedagogiczny.

W wolnym czasie Ilona lubi spacery z psem – Nutką, wycieczki na wieś, rowerowe wyjazdy nad rzekę, dobrą książkę i dobrą muzykę.

Czym jest dla Ciebie kreatywna edukacja?

Edukacja kreatywna to edukacja polegająca na poszukiwaniu nowych wyzwań i rozwiązań pedagogicznych, spojrzenie szerzej na szereg sytuacji. Bycie otwartym na pomysły dzieci i służenie im pomocą w ich realizacji, rozwijanie ich potencjału.

Co rozumiesz przez rozwijanie wrażliwości?

Rozwijać wrażliwość można poprzez zwracanie uwagi na uzdolnienia artystyczne dzieci i uwrażliwienie ich na piękno świata przyrody. Stworzenie atmosfery współdziałania, a nie współzawodnictwa, rozwijanie empatii i inteligencji emocjonalnej.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twoim systemie wartości

Szacunek, życzliwość i pogoda ducha są dla mnie najważniejsze.

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: