Perpetuum logo bez tagline

Mateusz Leszczyński

Nauczyciel biologii i przyrody / wychowawca

Nauczyciel biologii w koszulce w roślinne motywy w ogrodzie botanicznym

Mateusz skończył studia biologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Udzielał się  w Kole Naukowym Wydziału Nauk Biologicznych (na ostatnim roku studiów był prezesem tej organizacji). Prowadzi na instagramie profil popularnonaukowy @on.z.mikroskopem

W wolnym czasie uwielbia chodzić na spacery, fotografować przyrodę, czytać książki i oglądać filmy lub seriale.

Czym jest dla Ciebie kreatywna edukacja?

Kreatywna edukacja dla mnie to odchodzenie od utartych od lat schematów dydaktycznych i poszukiwanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Na moich lekcjach nie wymagam podręczników, gdyż uważam, że czasy ich czytania w trakcie lekcji już dawno minęły. Nauczyciel jest przewodnikiem po świecie nauki, a nie wydrukowaną książką. W zamian za to poszukuję nowych metod usprawniających przyswajanie wiedzy przez moich uczniów. Wykorzystuję np. metody TIK (prezentacje multimedialne, testy interaktywne, filmy i animacje, kamerę mikroskopową), graficzne karty pracy, zajęcia terenowe. Wszystkie wymienione metody mają na celu usprawnienie procesu uczenia przez naszych podopiecznych. Uważam, że podstawą kreatywnej edukacji mogą być słowa Alberta Einsteina „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. To moje motto dydaktyczne i trzymam się go podczas każdej z prowadzonych przeze mnie lekcji.

Co rozumiesz przez rozwijanie wrażliwości?

Wrażliwość to cecha, z którą każdy człowiek się rodzi. Na pewnych etapach życia zapominamy o tym jak bardzo jest to istotny element funkcjonowania jednostki ludzkiej w społeczeństwie. Nic innego jak wrażliwość nie pozwala dostrzec w drugiej osobie człowieka, takiego jak my sami. Rozwijanie wrażliwości powinno mieć miejsce już w szkole, gdzie uczniowie poznają czym jest tolerancja, współczucie wobec bliskich osób, a tym bardziej zwierząt. Proste czyny jak zbieranie żywności dla biednych osób, pomaganie zwierzętom w schronisku, czy nawet bycie koleżeńskim dla osób z naszego otoczenia rozwija w młodym człowieku tak ważną cechę i moim zdaniem to jedna z wielu ważniejszych rzeczy, którą uczeń powinien wynieść w trakcie edukacji szkolnej.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twoim systemie wartości

Myślę, że przede wszystkim otwartość i szacunek do każdego człowieka. Uważam, że każdy zasługuje na wsparcie i pomoc, dlatego zawsze wyciągam pomocną dłoń do każdego, kto o tę pomoc poprosi.

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: