Perpetuum logo bez tagline

Manufaktura umiejętności

Projekt ma na celu rozbudzić umiejętności twórcze, których brakuje w polskiej edukacji. Nasza społeczność posiada wiele wspaniałych pasji, które wykraczają poza zwykłe przedmiotowe zainteresowania.

dzieci ćwiczą na instrumentach, takich jak skrzypce czy wiolonczela

Okres realizacji

projekt ciągły, realizowany od 2020 roku

Wskaźniki

Z projektu skorzystały setki Bydgoszczan, odbiorców wydarzeń realizowanych w przestrzeni publicznej, takich jak koncerty. Bezpośrednimi odbiorcami zajęć prowadzonych w ramach Manufaktury Umiejętności są dzieci i młodzież oraz rodzice. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Finansowanie

Urząd Miasta Bydgoszczy

Opis

Projekt ma na celu rozbudzić umiejętności twórcze, m.in. w takich dziedzinach jak gra na instrumentach, design czy stolarstwo. Są to zajęcia, których brakuje na rynku, my wypełniamy tę lukę dla dzieci i młodzieży z Bydgoszczy. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Działania

W ramach Manufaktury Umiejętności realizujemy następujące cele:

  • tworzymy kompleksową oferty zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,
  • rozwijamy pasje, które wykraczają poza przedmiotowe zainteresowania uczniów,
  • realizujemy zajęcia z zakresu gry na instrumentach, designu, stolarstwa, tańca, form teatralnych.

Ponadto projekt wpływa na:

  • rozwój tożsamości kulturowej Bydgoszczan, którzy są w stanie współtworzyć oraz uczestniczyć w życiu artystycznym i edukacyjno-artystycznym społeczności,
  • uwrażliwianie na różne stylistyki i czerpanie z doświadczeń rodziców i poprzednich pokoleń,
  • tworzenie w przestrzeni publicznej koncertów i performance, które są dziełem zarówno najmłodszych – wszystkich dzieci, młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli,
  • rozwój miejsc spotkań Bydgoszczan, takich jak Młyny Rothera oraz nowej siedziby placówek Fundacji Kreatywnej Edukacji przy ulicy Mińskiej 15 w Bydgoszczy.

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: