Perpetuum logo bez tagline

Projekty

Działamy od 2006 roku, realizując projekty edukacyjne, związane z nauczaniem muzyki według teorii Edwina Elliasa Gordona.

Od 2015 roku tworzymy placówki edukacyjne Fundacji Kreatywnej Edukacji, w których rozwijamy projekty w duchu gordonowskim, oparte o nasze wartości, tj. kreatywne, twórcze metody nauki, rozwijanie wrażliwości i kształtowanie systemu wartości.

Na tej drodze wspierają nas instytucje i organizacje na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapoznaj się z naszymi projektami.

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasza Gordona

Okres realizacji:od 2021 roku

Aktywna Tablica

Okres realizacji:2020-2024
Dzięki projektowi nasi uczniowie uczą się w nowoczesnej pracowni, a nauczyciele prowadzą zajęcia interaktywne, przy wykorzystaniu nowych technologii.

Laboratoria Przyszłości

Okres realizacji:wrzesień 2022 – obecnie
Drukarka 3d i profesjonalne studio nagrań – tak rozwijamy nasze placówki edukacyjne Perpetuum Mobile dzięki inicjatywie Laboratoria Przyszłości. Nasi uczniowie mogą dzięki temu realizować swoje pasje!

Wdrażanie modelu Wiązki Usług Społecznych

Okres realizacji:od 2022 roku
Projekt dla dzieci przedszkolnych, objętych wsparciem specjalistów Fundacji Kreatywnej Edukacji to szansa na dobre funkcjonowanie rodzin.

Ogród Różnorodności

Okres realizacji:czerwiec 2022 – obecnie
Projekt “Ogród różnorodności” jest odpowiedzią na sytuację rodzin, które doświadczyły kryzys uchodźctwa. Fundacja Kreatywnej Edukacji uruchomiła w czerwcu 2022 roku świetlicę oraz inne pomieszczenia, a także jest w trakcie urządzania przestrzeni ogrodowej dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym. Wsparła nas firma Ikea.

Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji

Okres realizacji:od sierpnia 2019 do czerwca 2021
Projekt rozwija kompetencje kluczowe uczniów i wzmacnia nauczycieli. Wsparciem objęto również uczniów o szczególnych potrzebach oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

Manufaktura umiejętności

Okres realizacji:projekt ciągły, realizowany od 2020 roku
Projekt ma na celu rozbudzić umiejętności twórcze, których brakuje w polskiej edukacji. Nasza społeczność posiada wiele wspaniałych pasji, które wykraczają poza zwykłe przedmiotowe zainteresowania.

Rozwój kluczowych kompetencji uczniów

Okres realizacji:od września 2019 – trwa nadal
W ramach projektu rozwijamy kluczowe kompetencje uczniów dwóch szkół podstawowych. Ze wsparciem UE.