Perpetuum logo bez tagline

Wdrażanie modelu Wiązki Usług Społecznych

Projekt dla dzieci przedszkolnych, objętych wsparciem specjalistów Fundacji Kreatywnej Edukacji to szansa na dobre funkcjonowanie rodzin.

Jola i Miłosz Gawryłkiewicz prowadzą zajęcia dla najmłodszych. Siedzą w otoczeniu dzieci na kolorowych matach.

Okres realizacji

od 2022 roku

Wskaźniki

Realizacja 1000 godzin  zajęć prowadzonych przez specjalistów Fundacji Kreatywnej Edukacji na rzecz rodzin i dzieci w wieku przedszkolnym, w tym rodzin z pieczy zastępczej i dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis

Projekt realizujemy dla dzieci przedszkolnych i rodzin, szczególnie tych sprawujących pieczę zastępczą. Tworzymy partnerstwo publiczno-prywatne z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Działania

Nasze główne działania to:

 • oferowanie usług przedszkolnych dla dzieci, wsparcie opieki i  kosztów specjalistów dzieci z wyzwaniami,
 • ofertowanie usług dodatkowych (terapeutycznych, w tym z technik Bowena, profilaktyka poprzez gordonowskie zajęcia umuzykalniające, indywidualne zajęcia logopedyczne),
 • zadanie koordynacyjne, przygotowawcze oraz administracyjne.

Projekt jest odpowiedzią na deficyty środowiskowe, takie jak:

 • brak wsparcia rodziców w macierzyństwie oraz tacierzyństwie, już od okresu prenatalnego,
  w ramach projektu: stworzono miejsce wsparcia dla rodzin, miejsce spotkań, miejsce warsztatów i wspólnego spędzania czasu w atmosferze holistycznej akceptacji rodziny i związanym z nią wyzwaniom,
 • brak wystarczającej infrastruktury dla rodziców, którzy chcą przygotować dziecko do pójścia do przedszkola,
  w ramach projektu: realizujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci i ich opiekunów, którym zależy na wsparciu rodzicielstwa i rozwoju małych dzieci w oparciu o doświadczanie kontaktu z rówieśnikami,
 • niska jakość miejsc wychowania przedszkolnego,
  w ramach projektu: tworzymy działania ukierunkowane na zajęcia, szczególnie indywidualne, również dla dzieci z dysfunkcjami oraz kupujemy pomoce dydaktyczne i specjalistyczne, ponadto utrzymujemy ofertę 25% miejsc w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu, co wymaga wyższej jakości opieki,
 • niski odsetek placówek z indywidualną pomocą w przedszkolu,
  w ramach projektu: zwiększyliśmy obsadę nauczycielską w przedszkolu do 3 zmieniających się nauczycieli na grupę, co pozwala na zorganizowanie wsparcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • potrzeba wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach,
  w ramach projektu: tworzymy miejsca integracyjne i oferujemy rozwiązania szyte na miarę, pod potrzeby rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach,
 • trudność w budowaniu bliskościowego podejścia
  w ramach projektu: wzmacniamy kadrę realizującą opiekę i edukujemy w podejściu bliskościowym, niedyrektywnym, które jest niezbędne przy opiece i edukacji dzieci.

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: