Perpetuum logo bez tagline

Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji

Projekt rozwija kompetencje kluczowe uczniów i wzmacnia nauczycieli. Wsparciem objęto również uczniów o szczególnych potrzebach oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

dzieci malują obrazki przedstawiające jesień

Okres realizacji

od sierpnia 2019 do czerwca 2021

Wskaźniki

Wsparciem objęto 52 uczniów (23 dziewczynek i 29 chłopców), w tym 15 uczniów ze specjalnymi potrzebami i 15 uczniów z niepełnosprawnościami ze szkoły podstawowej Perpetuum Mobile.
Ponadto z projektu skorzystało 32 nauczycieli (3o kobiet i 2 mężczyzn).

Finansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Opis

Projekt rozwija kompetencje kluczowe uczniów i wzmacnia nauczycieli. Wsparciem objęto również uczniów o szczególnych potrzebach oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

Działania

Na podstawie wyników diagnozy potrzeb zaplanowaliśmy:

  • rozwój kompetencji kluczowych (m.in. języki obce, matematyczno-przyrodnicze),
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • podniesienie kompetencji zawodowych.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano:

  • realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla uczniów,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: