Perpetuum logo bez tagline

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasza Gordona

Polski Instytut Pedagogiki EE Gordona

Okres realizacji

od 2021 roku

Wskaźniki

Dostęp do projektu mają zarówno osoby uczęszczające do placówek Fundacji Kreatywnej Edukacji, jak i mieszczący Bydgoszczy i okolic. Kursy, seminaria oraz koncerty skierowane są do odbiorców z Polski oraz ze świata. 

Finansowanie

Odpłatność uczestników

Opis

Uwaga, uwaga! Rozpoczynamy naszą akcję promującą Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona. Skupia różne instytucje: Fundację Kreatywnej Edukacji, Polskie Towarzystwo Edwina Eliasza Gordona, czy placówki niepubliczne Perpetuum Mobile. Osobą łącząca te inicjatywy jest teoria uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasza Gordona, która ma wymiar niedyrektywny, holistyczny i uniwersalny – do zastosowania w szeroko pojętej edukacji.

Będziemy Wam przybliżać, w najbliższych dniach, sylwetki osób pracujących w instytucie, a także zakres dzieła Profesora.

W ramach Polskiego Instytutu Pedagogiki E.E. Gordona rozpoczynamy zapisy na zajęcia: Integracji Sensorycznej, umuzykalniające, logopedyczne, z elementami sali doświadczeń świata. Zajęcia odbywają się przy ulicy Mińskiej 15 w Bydgoszczy. Więcej informacji: +48602466347

Widzimy, jak ogromną potrzebę uwagi i wspierania rozwoju mają nasze dzieci z placówek edukacyjnych Fundacji Kreatywnej Edukacji. Każde dziecko jest inne, ale obecny tryb życia, dieta, czy przestymulowanie bodźcami płynącymi z elektronicznego świata stawia coraz większe wyzwania zarówno przed rodzicami, jak i osobami kierującymi edukacją. Uczniowie, dzieci żłobkowe i przedszkolaki z Perpetuum Mobile już korzystają z zajęć Polskiego Instytutu Pedagogiki Edwina Eliasza Gordona – teraz otwieramy się na mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Ceny usług specjalistów:– zajęcia Integracji Sensorycznej (terapeutka Anna Marynowska) 100 zł za 45 min spotkanie

  •  zajęcia z Integracji Sensorycznej (terapeutka Anna Marynowska) 100 zł na 45 min spotkanie
  •  zajęcia logopedyczne (logopeda Anna Krochmal) 100 zł za 45 min spotkanie
  •  z elementami sali doświadczeń świata (pedagog Martyną Szwajca) 100 zł za 45 min spotkanie
  •  grupowe, zindywidualizowane zajęcia umuzykalniające wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (Jolanta i Miłosz Gawryłkiewicz) 30 zł za 60 min spotkanie z obserwacją i relaksacją, Zajęcia te mogą służyć obserwacji funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej, ale oczywiście nie chcemy by był to jedyny cel. Przede wszystkim warsztaty umuzykalniające służą budowaniu relacji z dzieckie, czy wspólnemu oddawaniu się pasji muzyki. Ponadto są świetną formą profilaktyki logopedycznej i ruchowej. Wasze dzieci doskonale bawią się razem i uczą od siebie. Rodziców zapraszamy do nawiązywania kontaktów i spędzania czasu w gronie wspierających przyjaciół.

Od marca ruszamy w Warszawie z kursami gordonowskimi dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka – oczywiście w ramach Polskiego Instytutu Pedagogiki Edwina E Gordona. W tym roku planujemy jeszcze kursy audiacji właściwej, w tym producencki, w którym specjaliści pokażą, jak audiacja pomaga w zwiększeniu efektywności pracy inżyniera dźwięku i producenta muzycznego.

Za nami również rozpoczęcie nowych sezonów koncertowych: w Krakowie i już 5.02.2023 w Górze Kalwarii.

Na pewno wkrótce się spotkamy!

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona to projekt, który łączy energię wielu podmiotów działających na rzecz propagowania w Polsce i za granicą teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Gordona. Czołowymi przedstawicielami przedsięwzięcia są następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona zrzeszające szereg absolwentów kursów kwalifikacyjnych, seminariów, a także członków inicjujących działania na swoim terenie oraz Fundacja Kreatywnej Edukacji – podmiot prowadzący działalność edukacyjną, kulturalną i wydawniczą.

Fundacja jest jednostką prowadzącą instytucje edukacyjne: Niepubliczną Szkołę Podstawową Perpetuum Mobile oraz Niepubliczne Przedszkole Perpetuum Mobile, a także Opiekuna Dziennego przy Fundacji Kreatywnej Edukacji. W placówkach edukacyjnych opracowujemy programy wdrażania teorii w ramach całego curriculum, całokształtu edukacji i pedagogiki.

Polski Instytut Pedagogiki Edwina Eliasa Gordona jest przedsięwzięciem multidyscyplinarnym, łączącym działania różnorodnych podmiotów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Celem projektu jest propagowanie samej teorii, wdrażanie jej w programy uczenia się realizowane w podmiotach oraz prace badawcze odnośnie do zastosowań dzieła profesora i jego uczniów w różnych obszarach edukacyjnych.

Dowiedz się więcej:

Baza wiedzy
Kursy gordonowskie
Seminaria Gordonowskie
Koncerty Gordonowskie
Warsztaty
Kontakt

Informacji o projekcie udziela:

Jolanta Gawryłkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Kreatywnej Edukacji oraz Koordynator projektów Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona

tel. +48 602-466-347

jgawrylkiewicz@fundacjakreatywnejedukacji.org

Działania

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: