Perpetuum logo bez tagline

Rozwój kluczowych kompetencji uczniów

W ramach projektu rozwijamy kluczowe kompetencje uczniów dwóch szkół podstawowych. Ze wsparciem UE.

wizyta dzieci w Młynie Wiedzy

Okres realizacji

od września 2019 – trwa nadal

Wskaźniki

Z projektu skorzystało 67 uczniów, w tym 30 dziewcząt i 37 chłopców; a także 23 uczniów z deficytami (9 dziewcząt i 14 chłopców). Ponadto w projekcie wzięli udział nauczyciele (40 osób – 36 kobiet i 4 mężczyzn). Wyposażono pracownię przyrodniczą i przedmiotową w dwóch szkołach.`

Finansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPKP.10.00.00, Innowacyjna edukacja, kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Opis

W ramach projektu rozwijamy kluczowe kompetencje uczniów dwóch szkół podstawowych, tj. szkoły Perpetuum Mobile i szkoły w Laskowie. Projekt zrealizowano ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej.

Działania

W ramach zrealizowano następujące cele:

  • wzrost kompetencji kluczowych naszych uczniów,
  • wykształcenie właściwych postaw i umiejętności przydatnych na rynku pracy,
  • objęto wsparciem edukacyjnym 90% uczniów, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zrealizowano zajęcia dodatkowe i specjalistyczne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami,
  • wzmocniono kompetencje zawodowe nauczycieli.

Udostępnij:

Więcej aktualności:

Ostatnio na Blogu: